کارتابل

نام کاربری سامانه پذیرش طرح خود را وارد کنید.
کلمه عبور مرتبط با نام کاربری خود را وارد کنید.
SMTP -> get_lines(): $data was ""
SMTP -> get_lines(): $str is "220-linux6.centraldnserver.com ESMTP Exim 4.92 #2 Tue, 16 Jul 2019 14:59:46 +0430 "
SMTP -> get_lines(): $data is "220-linux6.centraldnserver.com ESMTP Exim 4.92 #2 Tue, 16 Jul 2019 14:59:46 +0430 "
SMTP -> get_lines(): $data was "220-linux6.centraldnserver.com ESMTP Exim 4.92 #2 Tue, 16 Jul 2019 14:59:46 +0430 "
SMTP -> get_lines(): $str is "220-We do not authorize the use of this system to transport unsolicited, "
SMTP -> get_lines(): $data is "220-linux6.centraldnserver.com ESMTP Exim 4.92 #2 Tue, 16 Jul 2019 14:59:46 +0430 220-We do not authorize the use of this system to transport unsolicited, "
SMTP -> get_lines(): $data was "220-linux6.centraldnserver.com ESMTP Exim 4.92 #2 Tue, 16 Jul 2019 14:59:46 +0430 220-We do not authorize the use of this system to transport unsolicited, "
SMTP -> get_lines(): $str is "220 and/or bulk e-mail. "
SMTP -> get_lines(): $data is "220-linux6.centraldnserver.com ESMTP Exim 4.92 #2 Tue, 16 Jul 2019 14:59:46 +0430 220-We do not authorize the use of this system to transport unsolicited, 220 and/or bulk e-mail. "
SMTP -> FROM SERVER:220-linux6.centraldnserver.com ESMTP Exim 4.92 #2 Tue, 16 Jul 2019 14:59:46 +0430 220-We do not authorize the use of this system to transport unsolicited, 220 and/or bulk e-mail.
SMTP -> get_lines(): $data was ""
SMTP -> get_lines(): $str is "250-linux6.centraldnserver.com Hello tarh.hitech.ir [5.144.130.36] "
SMTP -> get_lines(): $data is "250-linux6.centraldnserver.com Hello tarh.hitech.ir [5.144.130.36] "
SMTP -> get_lines(): $data was "250-linux6.centraldnserver.com Hello tarh.hitech.ir [5.144.130.36] "
SMTP -> get_lines(): $str is "250-SIZE 52428800 "
SMTP -> get_lines(): $data is "250-linux6.centraldnserver.com Hello tarh.hitech.ir [5.144.130.36] 250-SIZE 52428800 "
SMTP -> get_lines(): $data was "250-linux6.centraldnserver.com Hello tarh.hitech.ir [5.144.130.36] 250-SIZE 52428800 "
SMTP -> get_lines(): $str is "250-8BITMIME "
SMTP -> get_lines(): $data is "250-linux6.centraldnserver.com Hello tarh.hitech.ir [5.144.130.36] 250-SIZE 52428800 250-8BITMIME "
SMTP -> get_lines(): $data was "250-linux6.centraldnserver.com Hello tarh.hitech.ir [5.144.130.36] 250-SIZE 52428800 250-8BITMIME "
SMTP -> get_lines(): $str is "250-PIPELINING "
SMTP -> get_lines(): $data is "250-linux6.centraldnserver.com Hello tarh.hitech.ir [5.144.130.36] 250-SIZE 52428800 250-8BITMIME 250-PIPELINING "
SMTP -> get_lines(): $data was "250-linux6.centraldnserver.com Hello tarh.hitech.ir [5.144.130.36] 250-SIZE 52428800 250-8BITMIME 250-PIPELINING "
SMTP -> get_lines(): $str is "250-AUTH PLAIN LOGIN "
SMTP -> get_lines(): $data is "250-linux6.centraldnserver.com Hello tarh.hitech.ir [5.144.130.36] 250-SIZE 52428800 250-8BITMIME 250-PIPELINING 250-AUTH PLAIN LOGIN "
SMTP -> get_lines(): $data was "250-linux6.centraldnserver.com Hello tarh.hitech.ir [5.144.130.36] 250-SIZE 52428800 250-8BITMIME 250-PIPELINING 250-AUTH PLAIN LOGIN "
SMTP -> get_lines(): $str is "250-STARTTLS "
SMTP -> get_lines(): $data is "250-linux6.centraldnserver.com Hello tarh.hitech.ir [5.144.130.36] 250-SIZE 52428800 250-8BITMIME 250-PIPELINING 250-AUTH PLAIN LOGIN 250-STARTTLS "
SMTP -> get_lines(): $data was "250-linux6.centraldnserver.com Hello tarh.hitech.ir [5.144.130.36] 250-SIZE 52428800 250-8BITMIME 250-PIPELINING 250-AUTH PLAIN LOGIN 250-STARTTLS "
SMTP -> get_lines(): $str is "250 HELP "
SMTP -> get_lines(): $data is "250-linux6.centraldnserver.com Hello tarh.hitech.ir [5.144.130.36] 250-SIZE 52428800 250-8BITMIME 250-PIPELINING 250-AUTH PLAIN LOGIN 250-STARTTLS 250 HELP "
SMTP -> FROM SERVER: 250-linux6.centraldnserver.com Hello tarh.hitech.ir [5.144.130.36] 250-SIZE 52428800 250-8BITMIME 250-PIPELINING 250-AUTH PLAIN LOGIN 250-STARTTLS 250 HELP
SMTP -> get_lines(): $data was ""
SMTP -> get_lines(): $str is "334 VXNlcm5hbWU6 "
SMTP -> get_lines(): $data is "334 VXNlcm5hbWU6 "
SMTP -> get_lines(): $data was ""
SMTP -> get_lines(): $str is "334 UGFzc3dvcmQ6 "
SMTP -> get_lines(): $data is "334 UGFzc3dvcmQ6 "
SMTP -> get_lines(): $data was ""
SMTP -> get_lines(): $str is "235 Authentication succeeded "
SMTP -> get_lines(): $data is "235 Authentication succeeded "
SMTP -> get_lines(): $data was ""
SMTP -> get_lines(): $str is "250 OK "
SMTP -> get_lines(): $data is "250 OK "
SMTP -> FROM SERVER:250 OK
SMTP -> get_lines(): $data was ""
SMTP -> get_lines(): $str is "250 Accepted "
SMTP -> get_lines(): $data is "250 Accepted "
SMTP -> FROM SERVER:250 Accepted
SMTP -> get_lines(): $data was ""
SMTP -> get_lines(): $str is "354 Enter message, ending with "." on a line by itself "
SMTP -> get_lines(): $data is "354 Enter message, ending with "." on a line by itself "
SMTP -> FROM SERVER:354 Enter message, ending with "." on a line by itself
SMTP -> get_lines(): $data was ""
SMTP -> get_lines(): $str is "250 OK id=1hnKiQ-000s29-8u "
SMTP -> get_lines(): $data is "250 OK id=1hnKiQ-000s29-8u "
SMTP -> FROM SERVER:250 OK id=1hnKiQ-000s29-8u
SMTP -> get_lines(): $data was ""
SMTP -> get_lines(): $str is "221 linux6.centraldnserver.com closing connection "
SMTP -> get_lines(): $data is "221 linux6.centraldnserver.com closing connection "
SMTP -> FROM SERVER:221 linux6.centraldnserver.com closing connection