طرح‌های صنایع نوین - وزارت صنعت، معدن و تجارت

سامانه پذیرش طرح در قالبی جدید با هدف ارتقاء سطح کیفیت و کارایی و نیز بررسی دقیق تر و سریعتر طرح‌های پژوهشی دریافتی طرح‌های صنایع نوین طراحی و راه اندازی شده است. در سامانه جدید کلیه مراحل پذیرش الکترونیکی طرح، بررسی کارشناسی، داوری و عقد قرارداد و با عدم پذیرش طرح با کیفیت بالاتری نسبت به نسخه قبلی این سامانه انجام می‌پذیرد.

به اطلاع کلیه کاربران سامانه نسخه قدیم اعم از متقاضیان، معاونان پژوهشی، داوران می‌رساند، جهت انجام امور مربوطه با توجه به گروه کاربری خود به نکات زیر توجه فرمایند.

  • متقاضیان ارسال پیشنهاد پروژه: این گروه از کاربران می‌بایست در سامانه جدید ثبت نام نموده و با نام کاربر و کلمه عبور جدید اقدام به تکمیل فرم‌ها و ارسال آنها نمایند. شایان ذکر است نام کاربری آنها در سامانه نسخه قدیم به منظور پیگیری پروژه‌های در جریان تا زمان پایان پروژه، فعال می‌باشد.

 

  • معاونت پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز پزوهشی: این گروه از کاربران می‌بایست جهت دریافت اطلاعات کاربری خود در سامانه جدید، با کارشناس مربوطه جناب آقای مهندس محمدی انور تماس گرفته و نام کاربری و کلمه عبور مربوطه را دریافت نمایند. شایان ذکر است نام کاربری معاونت‌ها جهت مدیریت پروژه‌های مربوطه در سامانه نسخه قدیم تا زمان تعیین تکلیف پروژه‌های در دست اقدام، فعال می‌باشد. تلفن کارشناس: ۰۲۱۸۸۹۹۵۴۳۱ - داخلی ۳۶۲

 

  • داوران: پس از ارسال اولین طرح جهت داوری به این گروه کاربری، اطلاعات کاربری مربوطه توسط ایمیل ارسال گردیده و نیز توسط کارشناسان اطلاع رسانی تلفنی انجام می‌پذیرد.

 

  • متقاضیان جدید: به اطلاع کلیه متقاضیان می‌رساند، از تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ ارسال پیشنهاد پروژه‌های پژوهشی فقط از طریق سامانه جدید پذیرش طرح امکان پذیر بوده و می‌بایست پس از ثبت نام و دریافت اطلاعات کاربری اقدام به تکمیل و ارسال فرم‌های مربوطه نمایند.

 

 

طرح‌های صنایع نوین - وزارت صنعت، معدن و تجارت

در راستای بالاتر بردن هرچه بیشتر سطح کیفیت خدمات، همواره پذیرای انتقادات و پیشنهادات شما هستیم

طرح‌های صنایع نوین

SMTP -> get_lines(): $data was ""
SMTP -> get_lines(): $str is "220-linux6.centraldnserver.com ESMTP Exim 4.91 #1 Sat, 20 Apr 2019 03:03:51 +0430 "
SMTP -> get_lines(): $data is "220-linux6.centraldnserver.com ESMTP Exim 4.91 #1 Sat, 20 Apr 2019 03:03:51 +0430 "
SMTP -> get_lines(): $data was "220-linux6.centraldnserver.com ESMTP Exim 4.91 #1 Sat, 20 Apr 2019 03:03:51 +0430 "
SMTP -> get_lines(): $str is "220-We do not authorize the use of this system to transport unsolicited, "
SMTP -> get_lines(): $data is "220-linux6.centraldnserver.com ESMTP Exim 4.91 #1 Sat, 20 Apr 2019 03:03:51 +0430 220-We do not authorize the use of this system to transport unsolicited, "
SMTP -> get_lines(): $data was "220-linux6.centraldnserver.com ESMTP Exim 4.91 #1 Sat, 20 Apr 2019 03:03:51 +0430 220-We do not authorize the use of this system to transport unsolicited, "
SMTP -> get_lines(): $str is "220 and/or bulk e-mail. "
SMTP -> get_lines(): $data is "220-linux6.centraldnserver.com ESMTP Exim 4.91 #1 Sat, 20 Apr 2019 03:03:51 +0430 220-We do not authorize the use of this system to transport unsolicited, 220 and/or bulk e-mail. "
SMTP -> FROM SERVER:220-linux6.centraldnserver.com ESMTP Exim 4.91 #1 Sat, 20 Apr 2019 03:03:51 +0430 220-We do not authorize the use of this system to transport unsolicited, 220 and/or bulk e-mail.
SMTP -> get_lines(): $data was ""
SMTP -> get_lines(): $str is "250-linux6.centraldnserver.com Hello tarh.hitech.ir [5.144.130.36] "
SMTP -> get_lines(): $data is "250-linux6.centraldnserver.com Hello tarh.hitech.ir [5.144.130.36] "
SMTP -> get_lines(): $data was "250-linux6.centraldnserver.com Hello tarh.hitech.ir [5.144.130.36] "
SMTP -> get_lines(): $str is "250-SIZE 52428800 "
SMTP -> get_lines(): $data is "250-linux6.centraldnserver.com Hello tarh.hitech.ir [5.144.130.36] 250-SIZE 52428800 "
SMTP -> get_lines(): $data was "250-linux6.centraldnserver.com Hello tarh.hitech.ir [5.144.130.36] 250-SIZE 52428800 "
SMTP -> get_lines(): $str is "250-8BITMIME "
SMTP -> get_lines(): $data is "250-linux6.centraldnserver.com Hello tarh.hitech.ir [5.144.130.36] 250-SIZE 52428800 250-8BITMIME "
SMTP -> get_lines(): $data was "250-linux6.centraldnserver.com Hello tarh.hitech.ir [5.144.130.36] 250-SIZE 52428800 250-8BITMIME "
SMTP -> get_lines(): $str is "250-PIPELINING "
SMTP -> get_lines(): $data is "250-linux6.centraldnserver.com Hello tarh.hitech.ir [5.144.130.36] 250-SIZE 52428800 250-8BITMIME 250-PIPELINING "
SMTP -> get_lines(): $data was "250-linux6.centraldnserver.com Hello tarh.hitech.ir [5.144.130.36] 250-SIZE 52428800 250-8BITMIME 250-PIPELINING "
SMTP -> get_lines(): $str is "250-AUTH PLAIN LOGIN "
SMTP -> get_lines(): $data is "250-linux6.centraldnserver.com Hello tarh.hitech.ir [5.144.130.36] 250-SIZE 52428800 250-8BITMIME 250-PIPELINING 250-AUTH PLAIN LOGIN "
SMTP -> get_lines(): $data was "250-linux6.centraldnserver.com Hello tarh.hitech.ir [5.144.130.36] 250-SIZE 52428800 250-8BITMIME 250-PIPELINING 250-AUTH PLAIN LOGIN "
SMTP -> get_lines(): $str is "250-STARTTLS "
SMTP -> get_lines(): $data is "250-linux6.centraldnserver.com Hello tarh.hitech.ir [5.144.130.36] 250-SIZE 52428800 250-8BITMIME 250-PIPELINING 250-AUTH PLAIN LOGIN 250-STARTTLS "
SMTP -> get_lines(): $data was "250-linux6.centraldnserver.com Hello tarh.hitech.ir [5.144.130.36] 250-SIZE 52428800 250-8BITMIME 250-PIPELINING 250-AUTH PLAIN LOGIN 250-STARTTLS "
SMTP -> get_lines(): $str is "250 HELP "
SMTP -> get_lines(): $data is "250-linux6.centraldnserver.com Hello tarh.hitech.ir [5.144.130.36] 250-SIZE 52428800 250-8BITMIME 250-PIPELINING 250-AUTH PLAIN LOGIN 250-STARTTLS 250 HELP "
SMTP -> FROM SERVER: 250-linux6.centraldnserver.com Hello tarh.hitech.ir [5.144.130.36] 250-SIZE 52428800 250-8BITMIME 250-PIPELINING 250-AUTH PLAIN LOGIN 250-STARTTLS 250 HELP
SMTP -> get_lines(): $data was ""
SMTP -> get_lines(): $str is "334 VXNlcm5hbWU6 "
SMTP -> get_lines(): $data is "334 VXNlcm5hbWU6 "
SMTP -> get_lines(): $data was ""
SMTP -> get_lines(): $str is "334 UGFzc3dvcmQ6 "
SMTP -> get_lines(): $data is "334 UGFzc3dvcmQ6 "
SMTP -> get_lines(): $data was ""
SMTP -> get_lines(): $str is "235 Authentication succeeded "
SMTP -> get_lines(): $data is "235 Authentication succeeded "
SMTP -> get_lines(): $data was ""
SMTP -> get_lines(): $str is "250 OK "
SMTP -> get_lines(): $data is "250 OK "
SMTP -> FROM SERVER:250 OK
SMTP -> get_lines(): $data was ""
SMTP -> get_lines(): $str is "250 Accepted "
SMTP -> get_lines(): $data is "250 Accepted "
SMTP -> FROM SERVER:250 Accepted
SMTP -> get_lines(): $data was ""
SMTP -> get_lines(): $str is "354 Enter message, ending with "." on a line by itself "
SMTP -> get_lines(): $data is "354 Enter message, ending with "." on a line by itself "
SMTP -> FROM SERVER:354 Enter message, ending with "." on a line by itself
SMTP -> get_lines(): $data was ""
SMTP -> get_lines(): $str is "250 OK id=1hHc4t-009U5L-Fu "
SMTP -> get_lines(): $data is "250 OK id=1hHc4t-009U5L-Fu "
SMTP -> FROM SERVER:250 OK id=1hHc4t-009U5L-Fu
SMTP -> get_lines(): $data was ""
SMTP -> get_lines(): $str is "221 linux6.centraldnserver.com closing connection "
SMTP -> get_lines(): $data is "221 linux6.centraldnserver.com closing connection "
SMTP -> FROM SERVER:221 linux6.centraldnserver.com closing connection